Palun osalege rahuloluküsitluses!

Teated Palun osalege rahuloluküsitluses! kommenteerimine on välja lülitatud
Lugupeetud lastevanemad!
 
Palun osalege rahuloluküsitluses!
 

link avatud lastevanematele alates 26.04.2021 – 23.05.2021

https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=956612&token=7beCNiCLiS7e7Gn&lang=et

tunnuskood vajadusel 7beCNiCLiS7e7Gn

Emadepäeva tervitus 2020

Üritused Emadepäeva tervitus 2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Kutse

Üritused Kutse kommenteerimine on välja lülitatud
Lasteaia Buratino 6. Laulu- ja Tantsupidu toimub 27.02.2020 kell 17.00 Põlevkivimuuseumi Valges saalis.
Pilvekeste- ja Päiksekeste rühmade Vastlapäev  25.02.2020 Kukruse Polaarmõisas kell 10.00

RAJALEIDJA KESKUS ON ABIKS LAPSE KOOLIKÜPSUSE HINDAMISEL

Teated RAJALEIDJA KESKUS ON ABIKS LAPSE KOOLIKÜPSUSE HINDAMISEL kommenteerimine on välja lülitatud

RAJALEIDJA KESKUS ON ABIKS LAPSE KOOLIKÜPSUSE HINDAMISEL
Ave Ojasalu – Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse eripedagoog

On saabumas kevad ja üsna paljudes kodudes vaetakse lapse kooli minemise küsimusi. Koolitee alustamine on lapsele suur muutus ja on eriti oluline, et lapsed oleksid kooliküpsed.

KOOLI ÕIGEL AJAL

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on koolikohustuslik isik, kes on saanud enne käesoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Enamik seitsmeaastastest on kooliküpsed. Kui lapsega tegelevad täiskasvanud (lapsevanemad, õpetajad) on märganud, et lapsele tekitab raskusi näiteks tähtede ja numbrite õppimine, puudub huvi õpitegevusteks või on raskusi enesekontrolli ja käitumisega, võib tekkida mitmeid küsimusi. Kas laps on ikka kooliküps? Kas ta saab koolis hakkama? On see lapse eripära? Need on õigustatud küsimused ning siis võib pöörduda koolivalmiduse hindamiseks Ida-Virumaa Rajaleidja keskusesse.

Kui vanemad ja õpetajad on ühte meelt ning leiavad, et kooli on veel vara minna, siis tuleb kindlasti pöörduda Rajaleidja keskusesse nõustamiskomisjoni poole koolipikenduse saamiseks.

KOOLI HILJEM EHK KOOLIPIKENDUS

Kui laps pole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib nõustamiskomisjoni soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. Sotsiaalministri määruse „Koolikohustuse edasilükkamise taotluse esitamise ja rahuldamise kord“ alusel saab vanem (eestkostja) nõustamiskomisjonile esitada avalduse/taotluse alates jooksva aasta 1. märtsist kuni 1. augustini. Lõpliku otsuse lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta peab nõustamiskomisjon tegema hiljemalt 31. augustiks ning teavitama sellest kirjalikult lapse elukohajärgset valla- või linnavalitsust ning vanemat (eestkostjat). Tasub eraldi märkida, et koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid sel juhul, kui lapsevanem (eestkostja) tagab lapse alushariduse omandamise lasteaias kuni kooliminekuni.

Enne koolipikenduse soovituse andmist kaalutakse võimalust, et laps alustab kooliteed, kuid talle rakendatakse koheselt vajalikud tugimeetmed ja/või sobiv õppekava.

KOOLI NOOREMALT

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on koolikohustuslikust east nooremal lapsel võimalus alustada põhihariduse omandamist elukohajärgses koolis, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust. Lapsevanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

Siinkohal on vajalik rõhutada, et eriti oluline dokument kooli minekul on lapse koolivalmiduskaart, mis koostatakse lasteaias igale kooliks valmistuvale lapsele. Lasteaiaõpetajad on märkinud kaarti lapse tugevad ja arendamist vajavad küljed ning andnud ka konkreetselt sõnastatud hinnangu lapse kooliküpsuse kohta. Kui kooli hakkab minema koolikohustuslikust east noorem laps, siis on tema jaoks ka kindlasti vajalik koostada koolivalmiduskaart, kus kajastub hinnang kooliküpsuse kohta. Kui lasteaias on hinnatud laps kooliküpseks, siis vastava infoga koolivalmiduskaardil võetakse laps kooli vastu. Aeg-ajalt tekib koolis näiteks ettevalmistusrühmas probleeme lastega, keda lasteaias on hinnatud kooliküpseteks, kuid pedagoogide hinnangul mitte. Selliste erimeelsuste korral on soovitav suunata lapsevanem Rajaleidja keskusesse lapse koolivalmiduse hindamiseks. Samuti peavad Rajaleidja keskusesse pöörduma kõik lapsed, kes pole lasteaias käinud ning keda soovitakse nooremalt kooli panna.

Lisame nõustamiskomisjoni jaoks vajalike dokumentide loetelu:

  1. lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;

  2. lapsevanema (eestkostja) isikut tõendava dokumendi koopia;

  3. koolieelses lasteasutuses käiva lapse koolivalmiduskaart (või individuaalse arengu jälgimise kaart);

  4. perearsti või eriarsti või muu spetsialisti hinnang, kui see on vajalik haridusliku erivajaduse täpsustamiseks;

  5. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia.

 

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus Jõhvis
Keskväljak 4 (Kaubanduskeskus Tsentraal, 3. korrus)
telefon 5886 0704

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus Narvas
Kerese 3 (Kerese keskus, 2. korrus)
telefon 5886 0708

koduleht rajaleidja.ee/idavirumaa
e-post idavirumaa@rajaleidja.ee

Oleme avatud
E-N 9.00-18.00
R 9.00-15.30
Kokkuleppel on nõustamine võimalik ka muudel aegadel

Kohtla-Järve Lasteaia Buratino lapsed said Proge Tiigri õpilaskonkursil „Tuleviku õpperuum 2050!“ esikoha.

Teated Kohtla-Järve Lasteaia Buratino lapsed said Proge Tiigri õpilaskonkursil „Tuleviku õpperuum 2050!“ esikoha. kommenteerimine on välja lülitatud

Laupäeval, 24.01.2015. a. toimus Tallinna lauluväljakul HITSA ProgeTiigri õpilaskonkursi “Tuleviku õpperuum 2050!” finaalüritus. HITSA tehnoloogiahariduse programmi ProgeTiiger eesmärk on äratada õppijates huvi inseneriteaduste, disaini ja tehnoloogia ning IKT valdkondade vastu. ProgeTiigri programmi kuuluvad tegevused alus-, üld- ja kutsehariduses.
Õpilaskonkursi „Tuleviku õpperuum 2050“ finaalis osales kokku 40 õppeasutust üle Eesti. Töid hinnati viies kategoorias ning kolmes vanuserühmas.

Teiste laste ja noorte seas jõudsid finaali Kohtla-Järve Lasteaia Buratino  kasvandikud, kes tegid multifilmi. Esitatud töö  “Tuleviku lasteaed” autorid olid Emilia Virkunen, Mikolas Aaver, Polina Igonina, Rozalia Parthal ja Simona Fetka ning lapsi juhendasid õpetajad Maarika Virkunen, Lüüli Kübarsepp ja Anu Pedius.

Tänu heale esinemisele ja huvitavale ning tasemel konkursitööle saavutasid lapsed kategoorias “Arvutianimatsioon või -mäng” alushariduse ja I kooliastme (5-9 a.) vanuserühmas I koha.
( http://progetiiger.ee/uudised )

Konkursitööd  „Tuleviku lasteaed“ saab vaadata alloleval lingil:

http://lasteaedtulevikus.weebly.com

Lasteaia poolt suur tänu Kohtla- Järve Järve Gümnaasiumi õpetaja Maarika Virkunenile!

SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES

ProgeTiiger kutsub programmeerima, äppe looma ja roboteid ehitama

Teated ProgeTiiger kutsub programmeerima, äppe looma ja roboteid ehitama kommenteerimine on välja lülitatud

15.- 29. septembril saavad kõik programmeerimis- ja robootikahuvilised registreerida  end esimesele üle-eestilisele ProgeTiigri õpilaskonkursile. Õppijaid vanuses 5-19 kutsutakse programmeerima, roboteid ehitama, äppe ja muud põnevat looma, looma sellist õpikeskkonda, kus neile endile meeldiks õppida.

„ProgeTiigri õpilaskonkursiga soovime lastele ja noortele anda võimaluse oma loovtööoskusi tehnoloogia valdkonnas demonstreerida, nii nagu seda saab teha näiteks muusikas, kunstis ja spordis,“ sõnas ProgeTiigri programmijuht Mari-Liis Peets. „Kindlasti on palju neid lapsi ja noori, kes kodus iseseisvalt midagi nokitsevad ja ehitavad, kuid loodut laiemalt jagada ei saa. Konkurss annab tehnoloogiahuvilistele võimaluse oma loovtöid näidata ja tunnustust saada.“

Konkursi teema on „Tuleviku õpperuum 2050“, ja õppijad saavad luua sellise õppekeskkonna, milles neile endile õppida meeldiks. Konkursil osalemiseks peab esitama loovtöö, mis kuulub ühte järgnevaist kategooriatest: arvutianimatsioon või -mäng; robotid ja tuleviku õpperuum; muusikapala „Koolikell”; 3D graafika; mobiilne äpp. Konkursi teemasid toetavad programmi raames loodud materjalid, mis on üleval ProgeTiigri kodulehel.

ProgeTiigri konkurss toimub kolmes etapis. Esmalt toimuvad 11.-17. oktoobrini eelvoorud 14 Eesti maakonnas, kus võistlejad tutvustavad oma loovtöid. „Nädala loosungiks võiks olla „Progeda on lahe!“. Seome ProgeTiigri konkursi Code Week ́i initsiatiiviga, et toetada sellega Euroopa ühispingutust,“ ütles Peets.

15-19. septembrini saabki end maakondlikesse voorudesse kirja panna. Registreerida saab 2-5 liikmelisi võistkondi lasteaedade-koolide, huviringide või kasvõi perede kaupa. Meie Ida-Virumaa maakonnas on kontaktisik Maarika Virkunen (maarika.virkunen@jarve.edu.ee) ja ootame koos valminud töödega 14. oktoobril Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis. 15. detsembriks selguvad iga kategooria kolmest vanuserühmast 10 tööd, mis osalevad 24. jaanuaril 2015 toimuvas lõppvoorus Tallinna Lauluväljakul.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ProgeTiigri programm on keskendunud tehnoloogiahariduse lõimimisele õppetöösse, eesmärk on äratada õppijates huvi inseneriteaduste, disaini, tehnoloogia ja IKT valdkondade vastu ning toetada laste tehnoloogilist mõtlemist ja taipu, et neist saaks tehnoloogia loojad mitte ainult tarbijad.

Konkursitingimustega saab lähemalt tutvuda http://www.progetiiger.ee

Meie laste loovtööd saab näha järgmisel aadressil:

http://lasteaedtulevikus.weebly.com/

Lisasime uusi pilte

Pildid Lisasime uusi pilte kommenteerimine on välja lülitatud

Lisasime taas uusi pilte oma lehele.  Lumelinn lasteaias ja Lumelinnas möllamas. Pilte võite vaadata meie Piltide lehelt.

Lisasime pilte

Pildid Lisasime pilte kommenteerimine on välja lülitatud

Lisasime pilte meie jõulu tegemistest.

Lisasime Mardi ja Kadripäeva ühispeo pildid

Pildid Lisasime Mardi ja Kadripäeva ühispeo pildid kommenteerimine on välja lülitatud

Meie Piltide osasse on lisatud Mardi ja Kadripäeva ühispeo pildid koos lasteaiaga Väikemees.

Lisasime uusi pilte 2010 aasta sügisest

Pildid Lisasime uusi pilte 2010 aasta sügisest kommenteerimine on välja lülitatud

Lisasime uusi pilte 2010 aasta sügisest.Lisatud pildid on:

« Eelmised uudised